Handelsbetingelser

1. KØB HOS Pudeeksperten

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Pudeeksperten, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Pudeeksperten.

Pudeeksperten opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Pudeeksperten forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via Pudeeksperten's hjemmeside.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på Pudeeksperten.

Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Pudeeksperten's grossister.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske hurtigst muligt til info@pudeeksperten samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort, Visa/dankort, Mastercard

  Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

  Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Pudeeksperten. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder ske her og for offentlige virksomheder ske her.

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Pudeeksperten. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Pudeeksperten inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Pudeeksperten’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Pudeeksperten.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Pudeeksperten, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Pudeeksperten ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Pudeeksperten skal være forsvarligt indpakket. Der skal som minimum anvendes samme stabile forsendelseskasse som varen er modtaget i. Det er således ikke muligt at returnerer i salgsemballagen alene med fx plast omkring. Hvis salgsemballagen er beskadiget, værdiforringes den samlede vare væsentligt. Denne værdiforringelse fratrækkes returbeløbet.

Ingen af vores varer må være brugte ved returnering, idet brugte hovedpuder ikke sælges igen. Derfor refunderes brugte varer ikke. Dette gælder ligeledes varer der har været pakket op i rum med lugte som tobak, støv, dyr osv.
Ved returnering af brugte varer refunderes som udgangspunt kr. 0,-

Kunden afholder selv udgiten til returporto.

Pudeeksperten anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Pudeeksperten. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Pudeeksperten, at De retter henvendelse på info@pudeeksperten.dk eller på telefon 97420277.

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
• Pudeeksperten forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
 o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.


KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Pudeeksperten ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Pudeeksperten, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Pudeeksperten returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:
 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Pudeeksperten.
 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Pudeeksperten.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Pudeeksperten.
 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
   o Adressen er Pudeeksperten, Pudeeksperten
  Retur adresse er følgende:

  Pudeeksperten
  Søvn & Comfort
  Herningvej 76
  7500 Holstebro

  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Pudeeksperten. Beløbet returneres til samme kort hvorfra købet er foretaget.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Pudeeksperten anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Pudeeksperten. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
  Alle produkter, der returneres til Pudeeksperten skal være forsvarligt indpakket. Der skal som minimum anvendes samme stabile forsendelseskasse som varen er modtaget i. Det er således ikke muligt at returnerer i salgsemballagen alene med fx plast omkring. Hvis salgsemballagen er beskadiget, værdiforringes den samlede vare væsentligt. Denne værdiforringelse fratrækkes returbeløbet.

  Ingen af vores varer må være brugte ved returnering, idet brugte dyner, puder, topmadrasser osv. ikke sælges igen. Derfor refunderes brugte varer ikke. Dette gælder ligeledes varer der har været pakket op i rum med lugte som tobak, støv, dyr osv.
  Ved returnering af brugte varer refunderes som udgangspunt kr. 0,-

  Kunden afholder selv udgiten til returporto.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Pudeeksperten.

 • Beskyttelse af persondata

  Dine oplysninger (herunder e-mail) deles ikke med andre og behandles fortroligt af Pudeeksperten.
  Du modtager ingen uønskede mails fra Pudeekperten. Vi udsender kun produktnyheder og tilbud, til dem der aktivt har bedt om det. Og du kan til enhver tid framelde dig denne tjeneste.

  Data i forbindelse med køb, opbevares jf. lovgivningen.

  OM PUDEEKSPERTEN - Søvn & Comfort

  Pudeeksperten - Søvn & Comfort - er landets absolut førende inden for salg af hovedpuder. Med over 3000 hovedpuder på lager, og mange års erfaring i rådgivning og vejledning hjælper vi hver dag mange, til en bedre søvn.
  Pudeeksperten har til huse i Holstebro. Pudeeksperten er ejet af Flemming V. Kristensen, der har været i sengebrancen i over 30 år.

  KUNDESERVICE

  Vi sidder klar på telefonen 97420277 alle hverdage fra 10.00-17.30 lørdag fra 10.00-14.00
  Mails besvares hurtigst muligt info@pudeeksperten.dk

  KONTAKT

  Pudeeksperten - Søvn & Comfort
  Herningvej 76 7500 Holstebro
  97420277
  info@pudeeksperten.dk

  Pudeeksperten   |   Herningvej 76  |   7500 Holstebro   |   + 45 97 42 02 77   |   info@pudeeksperten.dk
  0 Indkøbskurv